STRONA GŁÓWNA
  WM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
  INTEGRACJA SYSTEMÓW STEROWANIA
  UKŁADY STEROWANIA I AUTOMATYKI
  PRZEMYSŁOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

       Głównym obszarem działalności firmy jest realizacja, w ścisłej współpracy z Inwestorami, wszelkich przedsięwzięć w branży elektrycznej i automatyki dla górnictwa odkrywkowego. Podstawowym atutem firmy, powstałej w 2009 roku, są  jej pracownicy, będący zgranym zespołem projektantów elektryków i automatyków, mających za sobą wieloletnie doświadczenie związane z górnictwem odkrywkowym, placami przeładunkowymi i składowymi elektrowni, elektrociepłowni i portów w Polsce i za granicą (Indie, Serbia, Grecja, Niemcy, Bułgaria, Turcja, dawne ZSRR).

    PROJEKTOWANIE

       Projektowanie jest jedną z podstawowych dziedzin naszej działalności. Specyfika branży górnictwa odkrywkowego sprawia, że do każdego nowego projektu należy podejść indywidualnie, zapoznać się z technologią pracy, zasadami eksploatacji i możliwościami finansowymi Inwestora. Staramy się, aby każdy nowy projekt był wzbogacony o zdobytą przez nas wiedzę. Potencjał projektowy WM Projekt i doświadczenie zawodowe naszych pracowników pozwalają na realizację wszelkich przedsięwzięć w zakresie modernizacji i budowy maszyn górnictwa odkrywkowego i wyposażenia placów składowych.

    OPROGRAMOWANIE

       Nieodłączną częścią projektów jest oprogramowanie sterowania i wizualizacji. Znamy doskonale technologię pracy maszyn podstawowych, pomocniczych i urządzeń transportu taśmowego oraz problemy eksploatacyjne występujące w górnictwie odkrywkowym. Stworzone na bazie naszych projektów oprogramowanie uruchamiamy na obiektach.

    DORADZTWO TECHNICZNE

       Z racji wieloletniego doświadczenia w działalności projektowej i rozruchowej potrafimy rozwiązać wiele problemów występujących w czasie eksploatacji maszyn w górnictwie odkrywkowym, wymagających skojarzenia wiedzy teoretycznej z praktyką ruchową. Zrealizowane z powodzeniem trudne projekty modernizacyjne maszyn podstawowych w części elektrycznej i automatyce są tego szczególnym przykładem. Zdobyta wiedza i doświadczenie uprawnia nas do zaoferowania swoich usług w tym zakresie.


 Aktualizacja:  2019.10.27